офіційний веб-сайт           
 
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
Львівський науково-виробничий центр
стандартизації, метрології та сертифікації
22 | 10 | 2018
Лабораторія випробувань промислової та побутової техніки успішно пройшла інспекційний нагляд комісії НААУ Друкувати
Написав прес-служба   
П'ятниця, 08 квітня 2011 08:12
У Львівському науково-виробничому центрі стандартизації, метрології та сертифікації функціонує лабораторія випробувань промислової та побутової техніки. Діяльність лабораторії здійснюється за такими напрямками:
- проведення приймальних і кваліфікаційних випробувань продукції нових розробок та контрольних випробувань серійної продукції;
- проведення сертифікаційних випробувань;
- взаємодія з місцевими органами самоврядування, обласною СЕС, а також іншими контролюючими органами в частині контролю якості продукції;
- участь у проведенні перевірок за дотриманням стандартів і технічних умов на стадіях виробництва продукції;
- проведення контрольних випробувань продукції для її відбору на Всеукраїнський конкурс якості продукції (товарів, робіт, послуг) «100 кращих товарів України».
У зв'язку з постійним розширенням номенклатури випробувальної продукції і видів випробувань лабораторія систематично здійснює технічне переоснащення, самостійно проводить розробку і впровадження нового випробувального обладнання. Персонал лабораторії періодично підвищує свій професійний рівень на державних курсах підвищення кваліфікації.
Згідно вимог міжнародних стандартів і державного стандарту ДСТУ ІS0/ІЕС 17025 "Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій" в лабораторії випробувань промислової та побутової техніки розроблена та діє система управління якістю, основним завданням якої є постійне вдосконалення якості виконання робіт, забезпечення точності і вірогідності випробувань, постійне підвищення кваліфікації спеціалістів.
У жовтні 2009 р. випробувальна лабораторія підтвердила свою акредитацію Національним агентством з акредитації України (НААУ) відповідно до вимог ДСТУ ІSО/ІЕС 17025 : 2006 і отримала атестат акредитації № 2Н586 дійсний з 11.01.2010 р. до 10.01.2013 р., а в березні 2011р. комісією НААУ був проведений інспекційний нагляд. Незначні зауваження були усунуті у відведений комісією термін.
Водночас, комісією було відзначено, що фахівці лабораторії постійно працюють над реалізацією вимог ДСТУ ІSО/ІЕС 17025 : 2006, впроваджують нові методи випробувань, здійснюють їх валідацію, займаються постійним моніторингом якості випробувань і розрахунком невизначеності результатів випробувань, проведенням міжлабораторних порівняльних випробувань. Перевагою лабораторії є дієвість використання положень системи управління якістю на практиці, а саме: забезпечення вірогідності і відтворюваності результатів випробувань продукції; суворе дотримання вимог нормативних документів до методів випробувань, правил застосування засобів вимірювальної техніки, випробувального обладнання і методик виконання вимірювань; своєчасне виконання заявок замовників. Політика лабораторії спрямована на розуміння персоналом важливості співробітництва із замовниками для створення і підтримки між ними стабільних взаємовигідних ділових відносин.
У співробітництві із замовниками лабораторія забезпечує:
- надання при необхідності замовнику або його представнику доступу до відповідних приміщень випробувальної лабораторії під час проведення випробувань його продукції (з обов'язковим дотриманням персоналом лабораторії вимог забезпечення конфіденційності робіт, які виконуються для інших замовників);
- збереження персоналом лабораторії професійної таємниці стосовно інформації, отриманої від замовника під час виконання випробувань його продукції;
- підготовку, пакування і відправлення зразків продукції, необхідних замовнику для проведення верифікації або арбітражних випробувань;
- обговорення технічної компетентності випробувальної лабораторії, надання замовнику інформації щодо участі лабораторії в раундах професійного тестування та в міжлабораторних порівняльних випробуваннях, пояснення специфіки вимог стандарту ДСТУ ІSО/ІЕС 17025 : 2006 і НААУ або закордонних органів з акредитації;
- надання лабораторією згоди на проведення замовником або його представником аудиту системи управління якістю стосовно роботи, яка виконується для замовника;
- надання лабораторією дозволу на ознайомлення замовника або його представника зі звітами за результатами візитів експертів або аудиторів з метою оцінки/акредитації лабораторії на відповідність вимогам національних і міжнародних стандартів, які стосуються компетенції випробувальних лабораторій;
- надання порад і рекомендацій уповноваженим персоналом з окремих технічних питань;
- надання уповноваженим персоналом висновків, які ґрунтуються на отриманих результатах випробувань;
- надання проміжних відомостей про стан/процес виконання робіт;
- негайне інформування замовників про будь-які затримки, відхилення або невідповідності під час проведення випробувань і прийняті коригувальні та запобіжні дії.
Лабораторія ознайомлює замовника з процедурою надання та розгляду рекламацій. А також, колектив лабораторії є вдячним за будь-яку надану замовником оцінку проведених випробувань і рівня обслуговування, незалежно від того, позитивною чи негативною вона є.
З галуззю акредитації лабораторії можна ознайомитися тут.
За підсумками роботи лабораторії випробувань промислової та побутової техніки у 2010 р. було виконано 1427 випробувань, серед яких: сертифікаційні, контрольні, на електробезпеку, приймальні, інспекційні, кваліфікаційні та випробування на надійність.
 
Останні новини
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Перекладач
Пошук
Хто на сайті
На даний момент 41 гостей на сайті
Статистика
Користувачі : 148
Зміст : 1327
Посилання : 23
Переглянути хіти змісту : 1762933
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України Департамент тхнічного регулювання