офіційний веб-сайт           
 
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
Львівський науково-виробничий центр
стандартизації, метрології та сертифікації
16 | 12 | 2018
Щодо застосування в Україні Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання Друкувати
Написав прес-служба   
Понеділок, 30 липня 2012 09:27
Постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. № 785 затверджено Технічний регламент з електромагнітної сумісності обладнання. Регламент встановлює вимоги стосовно електромагнітної сумісності обладнання, яке виготовляється і використовується на території України або імпортується, а також до процедури оцінки відповідності обладнання таким вимогам. Вимоги цього Технічного регламенту (далі – ТР, Технічний регламент з ЕМС) є обов’язковими (з 2011 року) для виробників, їх уповноважених представників та постачальників, які вводять в обіг обладнання; центральних органів виконавчої влади з питань технічного регулювання та стандартизації; призначених органів з оцінки відповідності.

Дія Технічного регламенту поширюється на апаратуру (обладнання, комплектувальні вироби або вузли), які здатні створювати електромагнітні завади або на роботу яких можуть вплинути такі завади. Тобто Технічний регламент охоплює побутові прилади, промислове, наукове обладнання, статичні лічильники, реле, морське навігаційне обладнання, системи сигналізації тощо. Але його дія не поширюється на:
  • авіаційне обладнання, комплектувальні вироби та пристрої, що використовуються в галузі цивільної авіації;
  • радіообладнання, використовуване радіоаматорами, за винятком випадків, коли це обладнання доступне на ринку ;
  • радіообладнання і телекомунікаційне термінальне обладнання, що належить до сфери дії окремого регламенту.

Обладнання належить до сфери застосування Технічного регламенту з ЕМС, якщо воно:
  • містить електричні/електронні елементи;
  • не належить до типу обладнання, яке не розглядають у ТР;
  • не належить до сфери дії інших технічних регламентів - якщо вимоги з ЕМС до обладнання (повністю або частково) більш докладно встановлено іншими технічними регламентами, то Технічний регламент з ЕМС не поширюється на таке обладнання стосовно вказаних вимог з моменту впровадження цих технічних регламентів;
  • технічний регламент з ЕМС не поширюється на обладнання, яке за сутністю своїх фізичних характеристик задовольняє вимогам щодо ЕМС, тобто таке, для якого одночасно виконуються умови:
      - фізичні характеристики обладнання такі, що воно не здатне генерувати чи сприяти появі електромагнітних завад, які перевищують рівень, допустимий для нормального функціонування радіо- та телекомунікаційного або іншого обладнання;
      - рівень несприйнятливості обладнання до електромагнітних завад, що виникають під час нормальної експлуатації, забезпечує його належне функціонування.

За умови, що вказане обладнання не містить електричних кіл, його можна виключити з сфери дії Технічного регламенту з ЕМС.

Важливо правильно класифікувати обладнання, оскільки для стаціонарного обладнання застосовують інші умови щодо процедури оцінки відповідності та маркування Національним знаком відповідності, ніж для апаратури.

Для конкретизації вимог Технічного регламенту з ЕМС розроблений перелік національних стандартів, добровільне застосування яких повністю або частково сприймається як доказ відповідності обладнання вимогам Технічного регламенту.

Технічний регламент з ЕМС встановлює обов’язкові «суттєві вимоги», сформульовані в загальному вигляді для всього обладнання, на яке він поширюється. Суттєві вимоги визначають результати, яких потрібно досягти, але не визначають детальних технічних вимог.

Суттєві вимоги до обладнання, у тому числі до апаратури, складаються з таких вимог:
  • електромагнітні завади, які створюються обладнанням, не можуть перевищувати рівня, допустимого для нормального функціонування радіо- та телекомунікаційного або іншого обладнання;
  • рівень несприйнятливості обладнання до електромагнітних завад, що виникають під час передбаченої експлуатації, повинен забезпечувати їх належне функціонування.

Підтвердження відповідності суттєвим вимогам є обов’язковим для всього обладнання, що належить до сфери застосування Технічного регламенту з ЕМС.

ДП «Львівстандартметрологія» проводить оцінку електрообладнання згідно з Технічним регламентом з електромагнітної сумісності обладнання. Відповідність обладнання (апаратури) вимогам Технічного регламенту з ЕМС повинна бути підтверджена проведенням процедур, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2003 р. N 1585 «Про затвердження Технічного регламенту модулів оцінки відповідності та вимог щодо маркування національним знаком відповідності, які застосовуються в технічних регламентах» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 №920). Оцінка відповідності здійснюється згідно з модулем А (внутрішній контроль виробництва) для обладнання, яке не призначене для безпосереднього підключення до мережі, або згідно з модулем Аа (А1, А2) для обладнання, призначеного для безпосереднього підключення до електромережі. За цією процедурою виробник або уповноважений представник гарантує і декларує, що обладнання відповідає вимогам ТР.

За результатами оцінки відповідності виробник або уповноважений представник проставляє на кожному виробі електрообладнання, пакованні, настанові щодо експлуатування або гарантійному свідоцтві національний знак відповідності та складає декларацію про відповідність. За вибором декларанта, можливе застосування складніших модулів оцінки відповідності.
 
Останні новини
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Перекладач
Пошук
Хто на сайті
На даний момент 34 гостей на сайті
Статистика
Користувачі : 148
Зміст : 1341
Посилання : 23
Переглянути хіти змісту : 1804007
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України Департамент тхнічного регулювання