офіційний веб-сайт           
 
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
Львівський науково-виробничий центр
стандартизації, метрології та сертифікації
06 | 03 | 2021
Сертифікація
У сучасних ринкових умовах отримання сертифіката відповідності на продукцію, послуги або систему управління є підтвердженням безпеки продукції, а також конкурентоспроможності, компетентності та надійності підприємства чи організації.

ДП „Львівстандартметрологія”, як орган із сертифікації продукції акредитований Національним агенством з акредитації України (атестат акредитації №1О210 від 27.11.17р.), здійснює:

- оцінку відповідності та сертифікації продукції та послуг згідно сфери акредитації;
- технічний нагляд за стабільністю показників, що підтверджені сертифікатами відповідності під час виготовлення продукції;
 - облік виданих сертифікатів відповідності (свідоцтв про визнання), атестатів виробництв, декларацій про відповідність (перелік осертифікованої продукції);
 - взаємодію з іншими Органами із сертифікації та акредитованими випробувальними лабораторіями.

Окрім виконання функцій органу із сертифікації продукції та послуг, ДП „Львівстандартметрологія” виконує функції органу з сертифікації систем управління якістю.

В Орган сертифікації продукції та послуг згідно організаційної структури входять:
1. Центр  оцінки відповідності колісних транспортних засобів, який складається з :

- відділу оцінки відповідності колісних транспортних засобів (м.Львів, вул.Князя Романа,38, к.104, тел.261-53-04, email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду );
- лабораторії випробувань колісних транспортних засобів.

2Відділ оцінки відповідності та якості  ( м.Львів, вул.Князя Романа, 38, к. 304а, тел. 261-40-44;  к. 303, тел. 261-40-44; к.213, тел. 261-61-83, е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду ).
3.  Відділ "Єдине вікно" ( м. Львів,  вул.Князя Романа, 38, к.111, тел. 261-69-44, е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду ).
4. Червоноградське відділення -  відділ оцінки відповідності (Львівська обл., м. Червоноград, вул. Будівельна, 1; тел. (0249)2-31-53, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду ).
5.  Дрогобицьке відділення -  відділ оцінки відповідності  (Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Б.Лепкого, 10, тел. (0244) 2-20-44, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду ). 

Підрозділи  проводять сертифікацію таких видів товарів та послуг:
•  машин та устаткування;
•  іграшок ;
•  мийних засобів;
•  засобів вимірювальної техніки;
•  неавтоматичних зважувальних пристроїв;
•  низьковольтного електричного обладнання;
•  електропобутового та аналогічного обладнання;
•  світлотехнічної продукції;
• апаратури радіоелектронної побутової ;
• засобів обчислювальної техніки;
• колісних транспортних засобів, їх складових та приладдя;
• продукції парфумерно-косметичної;
• нафти та продуктів нафтопереробляння;
• електротранспорту ;
• будівельних матеріалів, виробв та конструкцій;
• лакофарбових матеріалів;
• велосипедв та колясок ;
• посуду;
• взуття;
• текстильних виробів;
• меблів, деталей та частин до них;
• харчової продукції та продовольчої сироовини;
• алкогольних напоїв та тютюнових виробів;
• послуг з тимчасового розміщення;
• послуг харчування;
• перукарських послуг;
• надання послуг автомобільного транспорту з перевезення пасажирів;
• послуг з ремонту та технічного обслуговування колісних транспортних засобі та їх складових. .
 

ДП „Львівстандартметрологія” здійснює добровільну сертифікацію продукції та послуг. 
Основним завданням добровільної сертифікації – своєчасне інформування споживача про стан продукції (послуг). Крім того, проведення добровільної сертифікації призводить до підвищення престижу підприємства і конкурентноздатності продукції.

Випробування з метою сертифікації проводяться акредитованими випробувальними лабораторіями Центру, а також іншими акредитованими лабораторіями на підставі угод щодо взаємного визнання результатів випробувань. 

Під час проведення сертифікації та у випадку позитивного рішення органу з сертифікації заявникові видається сертифікат відповідності, який засвідчує, що продукція чи послуга відповідають конкретному стандарту чи іншому нормативному документу.
Сертифікат відповідності дозволяє ефективніше приймати участь в тендерах, активніше освоювати український та іноземні ринки. 

Схеми по видачі сертифікатів :

• I - сертифікат на обладнання, що виготовляється в одиничній кількості, т.зв. виробничі лінії, системи керування, програмно-технічні комплекси та ін., видається на строк до 1 року;
• II - сертифікат тільки на одноразово завезену партію продукції, видається на строк до 1 року;
• III - сертифікат на продукцію, що виготовляється серійно, за результатами випробувань без обстеження виробництва, видається на строк до 1 року. Схемою передбачене проведення періодичного технічного нагляду за сертифікованою продукцією шляхом контрольних випробувань;
• IV - сертифікат на продукцію, що виготовляється серійно, за результатами обстеження виробництва й випробувань, видається на строк до 2 років. Схемою передбачене проведення періодичного технічного нагляду за сертифікованою продукцією шляхом контрольних інспекцій виробництва й контрольних випробувань;
• V - сертифікат на продукцію, що виготовляється серійно, за результатами атестації виробництва й випробувань, видається на строк до 3 років. Схемою передбачене проведення періодичного технічного нагляду за сертифікованою продукцією шляхом контрольних інспекцій виробництва й контрольних випробувань.

За наявними двосторонніми угодами в Україні визнаються сертифікати країн СНД на продукцію, зроблену в цих країнах. На підставі цих сертифікатів видається свідоцтво про визнання сертифіката відповідності, що при оформленні митних документів має юридичну чинність сертифіката відповідності. Для одержання свідоцтва про визнання в орган із сертифікації необхідно пред’явити національний сертифікат відповідної країни і протоколи випробувань продукції. Схеми сертифікації, що передбачають визнання національних сертифікатів країн СНД і європейських країн розглядаються після вивчення документації.
  
Для того, щоб провести оцінку відповідності продукції чи послуги, необхідно звернутись у відділ "Єдине вікно" або у Червоноградське чи Дрогобицьке відділення  ДП "Львівстандартметрологія" і подати необхідну заявку:

- заявка на проведення сертифікації партії вітчизняного виробництва
; зразок заповненої заявки;
- заявка на проведення сертифікації у зв'язку із розширенням переліку сертифікованої продукції, що виготовляється  серійно; зразок заповненої заявки;
- заявка на проведення сертифікації продукції, що виготовляється серійно; зразок заповненої заявки;
- заявка на проведення сертифікації залишків раніше сертифікованої, але нереалізованої продукції; зразок заповненої заявки;
- заявка на проведення сертифікації партії продукції іноземного виробництва; зразок заповненої заявки;
- заявка на проведення сертифікації продукції, що виготовляється серійно без лабораторних випробувань; зразок заповненої заявки;
- заява на проведення сертифікації послуг з тимчасового розміщення (проживання); зразок заповненої заяви;
- заява на проведення  сертифікації послуг перукарських та інших послуг по догляду за зовнішністю; зразок заповненої заяви;
- заява проведення сертифікації послуг харчування; зразок заповненої заяви;
- заявка на проведення атестації виробництва; зразок заповненої заявки;
- перелік документів, які необхідно подати в ООВ з метою оцінки відповідності мийного засобу та реєстрації декларації про відповідність мийних засобів;
- заявка на проведення  сертифікації послуг пасажирського автомобільного транспорту;
- заявка на проведення сертифікації послуг з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів та їх складових;
- заява на проведення робіт із індивідуального  затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання (для фізичних осіб);
- заява на проведення робіт із індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання (для юридичних осіб).

Наші фахівці нададуть вичерпну консультацію щодо порядку проведення оцінки відповідності продукції чи послуг у конкретному випадку та необхідного переліку документів.

Наш орган сертифікації уважно ставиться до інтересів замовників послуг з сертифікації та інших зацікавлених сторін, зокрема споживачів продукції та послуг сертифікованих нами організацій.  Ми розглянемо будь-яке Ваше запитання чи звернення, що стосується сфери нашої діяльності, та намагатимемся надати Вам кваліфіковану відповідь. 
 
Вартість робіт із сертифікації та оцінки відповідності визначається згідно інструкції ІУ.05-06/2017 „Інструкція. Порядок визначення вартості платних робіт (послуг)”.
 
Порядок виконання робіт з оцінки відповідності продукції вимогам технічних регламентів визначається інструкцією ІООВ.24-03/2016 „Інструкція. Проведення процедури оцінки відповідності вимогам технічних регламентів”.
 
Порядок використання постачальниками сертифікатів/знаків відповідності, встановлений в органі з оцінки відповідності, визначається інструкцією ІООВ.27-03/2016 „Інструкція. Правила використання постачальниками сертифікатів/знаків відповідності...”
 
Порядок розгляду апеляцій, скарг і спірних питань регламентується відповідною інструкцією ІООВ.11-03/2016 „Інструкція.  Порядок розгляду апеляцій, скарг і спірних питань”.

Порядок  подання, розгляд заявки на проведення оцінки відповідності та прийняття рішення за нею визначається інструкцією ІООВ.09-05/2016  „Інструкція. Подання, розгляд заявки на проведення оцінки відповідності та прийняття рішення за нею".

Порядок розробки, оформлення та аналіз договорів (контрактів) ООВ ДП "Львівстандартметрологія" з заявниками, іншими ООВ та випробувальними лабораторіями визначається інструкцією ІООВ.16-05/2016 „Інструкція. Порядок розробка, оформлення та аналіз договорів (контрактів) ООВ ДП "Львівстандартметрологія" з заявниками, іншими ООВ та випробувальними лабораторіями"

Порядок надання відповідей на звернення клієнтів в Орган з оцінки відповідності здійснюється згідно з інструкцією ІООВ.23-03/2016  „Інструкція. Порядок надання відповідей на звернення клієнтів в Орган з оцінки відповідності ДП "Львівстандартметрологія".

Порядок розширювання та скорочування галузі сертифікації та/або оцінки відповідності регламентується відповідною інструкцією ІООВ.25-03/2016 „Інструкція. Порядок розширювання та скорочування галузі сертифікації та/або оцінки відповідності".
 
Порядок використання національного знака з акредитації визначається інструкцією ІООВ.26-03/2016 „Інструкція. Порядок використання національного знака з акредитації".

 

Останні новини
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Перекладач
Пошук
Хто на сайті
На даний момент 11 гостей на сайті
Статистика
Користувачі : 148
Зміст : 1482
Посилання : 22
Переглянути хіти змісту : 2558184
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України Департамент тхнічного регулювання