офіційний веб-сайт           
 
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
Львівський науково-виробничий центр
стандартизації, метрології та сертифікації
06 | 03 | 2021
Стандартизація
 

   
 
 

Перевіряння технічних умов

 

Законодавчою основою діяльності зі стандартизації є Закони України "Про стандартизацію” та "Про технічні регламенти та оцінку відповідності". 

Перевіряння технічних умов (ТУ) та змін до них  здійснює відділ стандартизації, інформації та комп’ютерного забезпечення.

Фахівці відділу перевіряють технічні умови (ТУ) та зміни до них на відповідність нормативним документам, чинному законодавству України, нормативно-правовим актам та надають консультації з питань:

- розробляння, оформлення, побудови, погодження та затвердження технічних умов на продукцію, процеси та послуги;
- присвоєння класифікаційних ознак на продукцію, процеси та послуги;
- впровадження та застосування технічних регламентів на конкретні види продукції;
- застосування норм та положень нормативно-правових актів та нормативних документів, яким повинна відповідати продукція;
- постановки продукції на виробництво;
- впровадження у виробництво нових видів продукції;
- вимог до споживчого, групового та транспортного марковання харчових продуктів та нехарчової продукції вітчизняного та закордонного виробництва із наданням письмових висновків та рекомендацій;
- розробки технологічних інструкцій;
- розробки технологічних карт для підприємств громадського харчування та закладів ресторанного господарювання.

Крім того, надається практична допомога по доопрацюванню ТУ та змін до них.    

На перевіряння ТУ (змін до них)  підприємство-власник ТУ подає наступні документи:
- ТУ (зміну до ТУ) – 3 примірники (оригінал та 2 дублікати);
- супровідний лист на бланку підприємства – 1 примірник;
- копію свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість або документ, який засвідчує, що підприємство не є платником податку – 1 примірник;
- копії документів про погодження, зокрема органами державного нагляду, якщо це погодження встановлено чинними технічними регламентами та законодавством, і центральними органами виконавчої влади, на які покладено функції технічного регулювання у визначених сферах діяльності (якщо нема погоджувальних підписів у ТУ, завірених печаткою органу чи установи) – 1 примірник;
- каталожну карту продукції – 2 примірники;
- копію контракту (ліцензії) на застосування для ТУ іноземних фірм – 1 примірник.    

Під час перевіряння ТУ, залежно від виду продукції, подаються такі документи (копії):
- акт приймання дослідного зразка або акт кваліфікаційних випробувань установчої серії (першої промислової партії) – 1 примірник;
- протокол дегустаційних комісій харчових продуктів та алкогольних напоїв - 1 примірник;
- для харчової продукції – технологічну інструкцію чи інший документ опису технологічного процесу виготовляння - 1 примірник;
- свідоцтво про державну реєстрацію пестицидів, агрохімікатів і технічних засобів їх застосування - 1 примірник;
- протокол художньої ради - 1 примірник;
- висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи про погодження ТУ на продукцію, вимоги до якої встановлено в нормативно-правових актах - 1 примірник;
- ветеринарне свідоцтво для продукції тваринного походження - 1 примірник; - реєстраційне свідоцтво для медичних виробів - 1 примірник.

Примітка. Копії поданих документів повинні бути завірені печаткою підприємства-власника ТУ.

Зміну до ТУ подають із зміною до каталожної карти продукції, якщо зміну до ТУ пов’язано із зміною певних реквізитів каталожної карти продукції.  

У разі позитивних результатів перевіряння (за умови відповідності ТУ вимогам законодавства України, технічних регламентів, інших нормативно-правових актів та національних стандартів на конкретні види продукції) ТУ вносяться до фонду ТУ ДП «Львівстандартметрологія», Головного фонду ТУ України та бази даних "ТУ України" на добровільних засадах за заявою власника ТУ.

На титульній сторінці ТУ окрім штампу "ПЕРЕВІРЕНО" ставиться відмітка про внесення до бази даних - штамп, який містить напис "ВНЕСЕНО ДО БАЗИ ДАНИХ "ТЕХНІЧНІ УМОВИ УКРАЇНИ".

   
Довідково- інформаційний фонд

 

Структура довідково-інформаційного фонду

           Центр на договірних засадах надає:
- інформаційні послуги;
- консультаційно-методичну допомогу;
- виготовлення копій нормативних документів.

     
 

Робота в читальному залі

 

Центр є офіційним агентом  з виготовлення та розповсюдження нормативних документів згідно з агентською угодою з генеральним агентом ДП «УкрНДНЦ».

       

 
Для замовлення офіційних паперових нормативних документів, необхідно заповнити та надіслати листа-заявку  (ЗАВАНТАЖИТИ) на електронну адресу   Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду .

Фонд нормативних документів ДП «Львівстандартметрологія» розповсюджує:

- офіційні копії національних стандартів (ДСТУ, РСТ УССР), в т.ч. гармонізованих з міжнародними стандартами ISO, ASTM, EN, IEC, DIN;
- офіційні копії міждержавних стандартів (ГОСТ).

Нормативною та технічною базою забезпечення успішного виконання основних функцій Центру  є:

-      довідково-інформаційний фонд нормативних документів на паперових та електронних носіях;
-      комп’ютерно-довідкові системи обліку та пошуку нормативних документів;
-      обладнані приміщення та читальний зал;
-      кваліфікований персонал.

Підприємства всіх форм власності можуть одержати відповіді у відділі стандартизації, інформації та комп'ютерного забезпечення. Спільна робота провідних фахівців відділу з підприємствами-виробниками сприятиме підвищенню рівня якості та безпеки продукції, забезпечення відповідності вимогам законодавчих актів України, Технічних регламентів, нормативно-правових актів та нормативних документів та спрямована на випуск конкурентоспроможної продукції вітчизняних виробників.
   
Співпраця з ДП «Львівстандартметрологія» згідно з договором про надання інформаційно-консультативних послуг дозволить Вам оперативно отримати інформацію, яка стосується змін у законодавстві та своєчасно вжити заходів щодо усунення невідповідностей, які можуть виникнути у разі набуття чинності нових законодавчих актів, нормативних документів та уникнути можливих невиправданих збитків.

Лист-заявка щодо надання методичної допомоги з нормативних документів 
Лист-заявка  щодо  перевірки чинності НД
Лист-заявка  щодо інформаційного забезпечення 
Лист-заявка  щодо інформації про технічні умови України, що внесені в базу даних «ТУ України» 

Для  співпраці звертатися:
79005,  м. Львів, вул. Князя Романа, 38, кімн. 313
Контактний телефон: (032)  261-61-77
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду ,
  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Останні новини
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Перекладач
Пошук
Хто на сайті
На даний момент 12 гостей на сайті
Статистика
Користувачі : 148
Зміст : 1482
Посилання : 22
Переглянути хіти змісту : 2558156
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України Департамент тхнічного регулювання