Роль особистих та психологічних факторів при проведенні робіт з акредитації лабораторій Друкувати
Написав прес-служба   
Вівторок, 18 жовтня 2016 12:29
На Х Міжнародну науково-технічну конференцію «Метрологія та вимірювальна техніка», яка відбулась в Національному науковому центрі «Інститут метрології» з 5 по 7 жовтня 2016 року (м.Харків), подано статтю, яка увійшла у збірник наукових праць конференції «Роль особистих та психологічних факторів при проведенні робіт з акредитації лабораторій».

Автором статті є: Ігор Іванович Сидорко - аудитор з метрології ДП «Львівстандартметрологія».

У статті описується загальний рівень вимог до компетентності лабораторій, який визначається, здебільшого, рівнем розвитку суспільства. На сьогодні ці міжнародно визнані вимоги відображено у стандарті ДСТУ IS0/ІЕС 17025. 

Одним із чинників, які визначають точність та вірогідність випробувань, впроваджених лабораторією, є людина, її професійна підготовка, фізіологічні та психологічні особливості. Процеси управління людьми здійснювались у всіх цивілізаціях і різних соціумах. Варто погодитися з позицією, що управління персоналом – це цілеспрямована діяльність керівного складу організації на розробку концепції, стратегій кадрової політики та методів управління людськими ресурсами.

Застосування запропонованої схеми комплексної мотивації дасть можливість впровадження ефективної індивідуальної системи, допоможе перейти на абсолютно новий якісний рівень і забезпечить гармонійний та продуктивний професійний розвиток кадрів і реалізацію всіх завдань випробувальної лабораторії, а також практично реалізувати чинні міжнародні вимоги для систем менеджменту якості лабораторій згідно вимогам ДСТУ ISO/IEC 17025.