Сучасні системи управління - гарантія ведення успішного бізнесу Друкувати
Написав прес-служба   
П'ятниця, 17 лютого 2017 15:52
Важливою передумовою для підвищення якості продукції, послуг чи життя є запровадження на підприємствах ефективних систем управління, зокрема системи управління якістю (СУЯ). 

Якість завжди є одним з головних факторів забезпечення конкурентоздатності продукції, робіт та послугу  розвинутих країнах світу. Сьогодні Україна знаходиться на шляху до Європи, тому основним критерієм має бути  якість та безпечність продукції, якість праці та якісний менеджмент на всіх етапах виробництва.

Орієнтація на якість – інструмент, який відкриває підприємству нові можливості в сучасному конкурентному середовищі.

Для споживача наявність сертифіката на систему управління якістю – серйозний аргумент на користь виробника, оскільки моделі систем управління, по визначенню враховують  потенційні вимоги споживача до відповідного  продукту чи послуги, і на це скеровано все технічне і організаційне забезпечення виробництва.

Все більше підприємств України, яка в умовах євроінтеграції, підтверджують відповідність впроваджених систем управління, шляхом оцінювання відповідності міжнародним стандартам. Як свідчить досвід, більше переваг від оцінювання відповідності систем управління мають підприємства, які експортують свою продукцію у промислово розвинені країни.

А це, означає, що впровадження та сертифікація систем управління відповідно до вимог національних та міжнародних стандартів, насамперед, дозволяє підвищити конкурентоспроможність продукції вітчизняних виробників.

Підприємства можуть досягти успіху лише за умови, якщо якість стане рушійною силою для усіх працівників, а не тільки керівництва, а також забезпечуватиметься на кожній стадії життєвого циклу продукції та послуги.

Сьогодні відомі українські підприємства і організації мають впроваджені та сертифіковані системи управління якістю відповідно до вимог стандарту ISO 9001.   Продукція чи послуги таких підприємств користується попитом як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.  Крім цього, все частіше пересічний споживач звертає увагу на маркування товарів і, зокрема, на наявність позначення ISO 9001, тим самим, купуючи сертифіковану продукцію  довіряє виробнику щодо якості та безпеки.

На сьогодні в Україні діє багато сучасних систем управління наприклад:

1.  Система управління якістю (СУЯ) відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001, остання версія 2015 року.
2.  Система управління безпечністю харчових продуктів або НАССР (в перекладі з англійської – управління ризиками та контрольні критичні точки) відповідно до  вимог ДСТУ ISO 22000.
3.  Система екологічного керування відповідно до вимог ДСТУ ISO 14001.
4.  Система управління безпекою та гігієною праці (OHSAS) відповідно до вимог  ДСТУ OHSAS 18001 тощо.

Для підприємств, що впроваджують сучасні системи управління характерні висока якість і конкурентоспроможність, командний дух в організації, справедливість як основа мотивації та віра як основа оптимізму, високі моральні, етичні та керівні принципи в організації, ефективний менеджмент. Крім цього, розробка та впровадження стандартів системи менеджменту якості дозволяє поєднувати професійну етику з комерційними інтересами підприємства, враховуючи інтереси споживачів.

Діяльність організації складається з низки взаємозалежних процесів. При цьому вихідні дані одного з них є вхідними для наступного. Одним із ключових принципів впровадження та побудови системи якості відповідно до вимог ISO 9001 є  процесний підхід. Перевагою цього підходу для виробника, а особливо для споживача є забезпечення безперервного контролю за окремими процесами та їхньою взаємодією у межах системи.

Отже, переваги впровадження СУЯ на вітчизняних підприємствах:

• підвищення якості та конкурентоспроможності;
• зростання ступеня задоволеності споживачів продукцією, товарами та послугами;
• поліпшення іміджу підприємств;
• забезпечення фінансово-економічної стійкості підприємств;
• раціональне використання всіх видів ресурсів;
• впровадження досягнень соціального прогресу;
• підвищення якості управлінських рішень та економічних показників діяльності підприємств.

Підсумовуючи, необхідно зазначити, що система управління якістю - це ефективна модель управління, яка дозволяє оперативно реагувати на зміни ринкового середовища, а також  дієвий інструмент для аналізу роботи підприємства, котрий дозволяє бачити проблемні місця і своєчасно впроваджувати запобіжні та коригувальні заходи.
 
Крім цього, впровадження стандарту ISO 9001 як вагомий чинник якості продукції чи послуг, дозволяє підприємству мати постійних клієнтів та залучати нових, збільшувати обсяги реалізації тим самим підвищувати конкурентоспроможність підприємства.

На базі ДП «Львівстандартметрологія» працює Орган сертифікації систем управління, який виконує роботи з сертифікації:
 - систем управління якістю;
 - систем екологічного керування; 
 - систем управління гігієною та безпекою праці;
- систем управління безпечністю харчових продуктів.
 
 За детальнішою інформацією звертайтеся:
 м.Львів, вул.Князя Романа, 38,
 відділ сертифікації систем управління (к.303),
 тел. (032) 261-40-44,
e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду