Метрологічний аутсорсинг – доступно, вигідно, якісно! Друкувати
Написав прес-служба   
Вівторок, 04 липня 2017 14:22
В умовах середнього та малого бізнесу в деяких випадках недоцільно створювати метрологічні служби або призначати відповідальних осіб за забезпечення єдності вимірювань на виробництві чи в організації. Сучасні способи ведення бізнесу використовують так званий метод аутсорсингу, тобто передавання на основі договору деяких процесів сторонній організації, яка спеціалізується в цій сфері з метою підвищення якості виконання цих функцій та зниження витрат на них. 

Метрологічний супровід бізнесу - це одна із форм аутсорсингу, призначеного для забезпечення єдності та достовірності вимірювань в організації чи на підприємстві з метою отримання якісної продукції та послуг.

Переваги метрологічного супроводу бізнесу:

1. Відсутність потреби в утриманні власної метрологічної служби, відділу, лабораторії або штатного метролога.
2. Відсутність потреби у повірочному обладнанні та еталонах.
3. Відсутність потреби у пошуку та навчанні персоналу, організації робочих місць, сплати податків за найманих працівників.
4. Відсутність потреби у виконанні функцій, пов'язаних із метрологічним забезпеченням працівниками підприємства, що дає їм можливість сконцентруватися на основних видах діяльності.
5. Відсутність затримок у виконанні робіт, пов'язаних із відпустками та лікарняними штатних спеціалістів.
6. Оптимізація витрат на метрологічне забезпечення виробництва на основі аналізу вимірювань.
7. Комплексне обслуговування підприємства командою висококваліфікованих спеціалістів. 
8. Делегування відповідальності за забезпечення єдності вимірювання на ДП «Львівстандартметрологія».
9. Розробка та впровадження інноваційних рішень у галузі метрологічного забезпечення виробництва.
10.  Індивідуальний підхід з урахуванням потреб замовника.

Програма метрологічного аутсорсингу бізнесу включає:

1. Проведення аналізу вимірювань на виробництві з метою їх оптимізації.
2. Складання, узгодження та ведення графіку засобів вимірювальної техніки, що знаходяться в експлуатації та підлягають повірці (обов'язковій).
3. Складання графіку засобів вимірювальної техніки, що знаходяться в експлуатації та підлягають калібруванню (за бажанням власника).
4. Складання переліку засобів вимірювальної техніки, що знаходяться в експлуатації та обгрунтовано можуть бути віднесені до індикаторів (не підлягають повірці та калібруванню).
5. Організація повірки та калібрування засобів вимірювальної техніки.
6. Організація атестації випробувального обладнання та засобів вимірювальної техніки спеціального призначення.
7. Організація ремонту та сервісного обслуговування засобів вимірювальної техніки.
8. Організація добровільного оцінювання системи керування вимірюваннями вимірювальних підрозділів підприємства згідно СОУ 43.01-04725912-001.2016 «Порядок добровільного оцінювання системи керування вимірюваннями. Загальні вимоги та порядок проведення».
9. Взаємодія із організаціями Державної метрологічної служби України.
10. Взаємодія з контролюючими органами в галузі метрологічної діяльності.
11. Навчання персоналу підприємства правилам експлуатації засобів вимірювальної техніки та випробувального обладнання.
12.  Надання оперативної консультаційної допомоги у галузі технічного регулювання (метрології, стандартизації та сертифікації).

 За консультаціями звертатись по тел. (032) 237 14 11