Друкувати
ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ
від 21 травня 2009 р. № 492

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку митного оформленнятоварів, що ввозяться на митну територію України
та підлягають обов’язковій сертифікації в Україні

Ця постанова встановлює зміни, що вносяться до Порядку митного оформлення товарів, що ввозяться на митну територію України
1. У пункті 1:
абзац перший після слів “товарів, що ввозяться на митну територію України та підлягають обов’язковій сертифікації в Україні” доповнити словами “відповідно до переліку, визначеного Держспоживстандартом”;
доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом такого змісту:
“Контрольовані товари — товари, що підлягають обов’язковій сертифікації в Україні, назва (опис) та код класифікації згідно з УКТЗЕД яких збігаються з назвою продукції та кодом УКТЗЕД, зазначеними в переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні. В разі коли збігається лише назва або код, товар вважається таким, що не підлягає обов’язковій сертифікації.”.
У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.
2. Останній абзац пункту 2 викласти в такій редакції:
“До контрольованих не належать також товари, визнані такими відповідно до рішення уповноваженого Держспоживстандартом органу із сертифікації (далі — орган із сертифікації), яке приймається за формою додатка 1 на строк дії зовнішньоекономічного контракту.”.
3. Абзац перший пункту 3 після слів “може здійснюватися” доповнити словами “протягом строку дії зовнішньоекономічного контракту”.
4. У додатку 1 до Порядку:
1) слова “(номер, дата зовнішньоекономічного контракту; номери, дати товарно-транспортних документів на перевезення; документів, які використовуються для визначення вартості товару)” замінити словами “(номер і дата зовнішньоекономічного контракту; у разі неподання зовнішньоекономічного контракту — номери і дати товарно-транспортних документів)”;
2) останній абзац пункту 1 виключити.