Друкувати
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про заходи із забезпечення додержання прав фізичних та юридичних осіб
щодо одержання адміністративних (державних) послуг

З метою поліпшення умов реалізації конституційного права на підприємницьку діяльність, забезпечення належного функціонування дозвільної системи у сфері господарської діяльності, запобігання проявам корупції під час надання адміністративних (державних) послуг постановляю:
1. Кабінету Міністрів України:

1) до 1 вересня 2009 року:

затвердити перелік адміністративних (державних) послуг, які надаються органами виконавчої влади, державними підприємствами, установами і організаціями, а також органами місцевого самоврядування під час здійснення делегованих повноважень, із зазначенням послуг, суб'єктів їх надання, а для платних послуг - також їх вартості;

ужити заходів щодо недопущення справляння плати за надання адміністративних (державних) послуг, якщо відповідно до законодавства України такі послуги надаються безоплатно або розмір плати в установленому порядку не визначений;

2) забезпечити, починаючи з 1 вересня 2009 року, здійснення оплати через органи Державного казначейства України платних адміністративних (державних) послуг, що надаються органами виконавчої влади, державними підприємствами, установами і організаціями, а також органами місцевого самоврядування під час здійснення делегованих повноважень;

3) вжити у місячний строк після затвердження переліку адміністративних (державних) послуг, зазначеного в абзаці другому пункту 1 цієї статті, заходів щодо недопущення органами виконавчої влади, державними підприємствами, установами і організаціями, а також органами місцевого самоврядування під час здійснення делегованих повноважень:
надання послуг, не включених до зазначеного переліку;
вимагання від споживачів адміністративних (державних) послуг надання документів, не передбачених законодавством для одержання такої послуги;
передачу, делегування повноважень із надання адміністративних (державних) послуг іншим суб'єктам (крім випадків, коли можливість такої передачі, делегування передбачена законом);

4) опрацювати питання створення єдиного веб-сайту (веб-порталу) з інформацією щодо порядку надання адміністративних (державних) послуг.

2. Кабінету Міністрів України, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:

1) забезпечити розміщення у двомісячний строк у призначених для прийому громадян приміщеннях органів виконавчої влади, державних підприємств, установ і організацій, що надають адміністративні (державні) послуги, стендів зі зразками необхідних для одержання адміністративних (державних) послуг документів та переліком таких документів, інформацією про довідкові телефони, години прийому громадян, порядок і розміри плати за одержання послуг;

2) розглянути питання щодо створення в органах виконавчої влади, на державних підприємствах, в установах і організаціях, що надають адміністративні (державні) послуги, консультативних кабінетів, запровадження телефонних довідкових служб з питань надання адміністративних (державних) послуг;

3) вжити заходів щодо забезпечення функціонування, починаючи з 1 жовтня 2009 року, у мережі Інтернет веб-сторінок органів
виконавчої влади, державних підприємств, установ і організацій з інформацією про порядок надання відповідних адміністративних (державних) послуг;

4) вжити заходів щодо впорядкування до 1 листопада 2009 року годин прийому громадян в органах виконавчої влади, на державних підприємствах, в установах і організаціях, що надають адміністративні (державні) послуги, з метою забезпечення достатності часу та зручності його для споживачів адміністративних послуг, зокрема, шляхом упровадження "електронної черги", інших форм управління чергою, створення належних умов у приміщеннях, призначених для прийому громадян;

5) забезпечити створення у шестимісячний строк з урахуванням вітчизняного та іноземного досвіду єдиних офісів з надання адміністративних (державних) послуг.

3. Запропонувати органам місцевого самоврядування затвердити до 1 вересня 2009 року переліки адміністративних послуг, що надаються органами місцевого самоврядування, комунальними підприємствами, установами і організаціями під час здійснення власних (самоврядних) повноважень органів місцевого самоврядування, із зазначенням послуг, суб'єктів їх надання, а для платних послуг - також їх вартості.

4. Запропонувати Генеральній прокуратурі України забезпечити здійснення з 1 жовтня 2009 року перевірки додержання прав фізичних та юридичних осіб щодо одержання адміністративних (державних) послуг.

5. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.


Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 3 липня 2009 року
N 508/2009