Друкувати
НАЦІОНАЛЬНІ СТАНДАРТИ УКРАЇНИ

ДСТУ 4268-2003 Послуги туристичнi. Засоби розмiщування. Загальнi вимоги
ДСТУ 4269-2003 Послуги туристичнi. Класифiкацiя готелiв
ДСТУ 4527:2006 “Послуги туристичнi. Засоби розмiщення. Терміни та визначення

Надання копій стандартів встановлено “Положенням про виготовлення та розповсюдження копій нормативних документів”, затвердженим наказом Держстандарту України від 04.04.2002 № 207, на виконання статей 15,16 Закону України “Про стандартизацію”.

Несанкціоноване копіювання та несанкціоноване розповсюдження стандартів, як інтелектуальної власності, заборонено Цивільним кодексом України.